Hvem er vi?

OM OSS og våre aktiviteter

PUTE er en nystartet organisasjon startet umiddelbart etter krigen i Ukraina brøt ut. Flere ledende personer fra ulike eventer, foreninger og festivaler er med. Gjennom egne initiativ, samt erfaring til å hjelpe, støtte, rådgi og knytte sammen andre løse organisasjoner, løse individer og donorer i inn- og utland har PUTE brakt hjelp hvor det trengs mest. PUTE streber etter å forenkle og strukture distribusjons- og administrasjonsformene for uoppfordrede frivillige for å raskest og mest effektivt kunne hjelpe hvor det trengs. I Ukraina, på vei med hjelpesendinger, medisinsk personell knyttet til behov, tekniske løsninger, busser for å hente flyktninger, ved transittmottak eller etter endelig plassering.

PUTE hjelper der de etablerte hjelpeprogrammene ikke har hatt tid til å reagere

Innsamling

I ditt nabolag eller mitt!

read more

Ansamling

Det kommer mange ting inn, vi opprettet umiddelbart ett distribusjonssenter for mottak fra innsamlingene.

read more

Sortering

Sortert på 51 kategorier og merket. Hjelpen er fokusert og kommer fram dit den er ønsket og i umiddelbart brukbar form.

read more

Adressering

Waste not, want not! 

read more

Palletering

Så frakten kan gå raskt, billig og enkel å håndtere.

read more

Transportering

I samråd med ukrainske ambassaden går sendingene med konkrete mottagere

read more

Akseptering

Hjelpen der den trengs mest, og raskest!

read more

Nettverk

I vårt nettverk av frivillige og donorer møtes man på nye og ukjente steder.

read more

Koordinering

Selv om vi gjør mye som er kun logistikk gjør vårt nett at vi kan hjelpe også enkeltskjebner

read more

Organsiering.

Vi står ikke alene. Vi står sammen med mange.

read more

Hva er gjort  så langt

I pengedonasjoner

Flyktninger klare

I varedonasjoner *Estimat