U-FRI 2022

Uoppfordrede frivillige –
Svaret på Norges sviktende akuttberedskap i Ukrainakrisen?

Mandag 5. desember kl. 13:00 – 17:00
Deichmansalen, Deichman i Bjørvika, Oslo

Program

Velkommen v/arrangør

13.15 – Frivillige presenterer

• Frivillig i Lviv – Nastja Pentsak
• Evakuering- og nødhjelpslogistikk – Norsk Ukrainastøtte v/Polina Gotuleac Rubia
• Transport av flyktninger til Norge – Hvite Busser 2022 v/Sigve Sandvik

Spørsmål og pause (10 min.)

• Digitale flygeblader – «Mail2Ru» v/Fabian Falch
• Nødhjelp til Ukraina – Støtt Ukraina v/Anna Bodsberg
• Hjelp til Ukraina og flyktningmottak i Norge – Pute v/Vegard Hvem Skjefstad

Spørsmål (10 min.)

• Ukrainsk Forening Øst-Norge v/Tetyana Bondarenko
•Innsamlingsaksjoner og møtet med etablerte hjelpeorganisasjoner – Aleksandra Weder Sawicka
• Møtet med norske myndigheter – Pute Innlandet v/Kathrin Snevoll

Spørsmål og pause (10 min.)

• Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS) v/Thomas Velle
• Frivillig medic ved fronten i Ukraina – Simon Johnsen

Spørsmål og kaffepause (20 min.)

16.00 – Prisutdeling


U-FRI 2022 vil takke Stena Line, TT-Line, Hansa Destinations og Polferries for deres ekstraordinære innsats for ukrainske flyktninger og for sin uvurderlige støtte til oss frivillige.

Ukrainas fungerende ambassadør til Norge, Dr. Liliia Honcharevych, har takket ja til å overrekke prisen!

Appell
Appell til norske myndigheter
v/ frivillig Fabian Falch


Sluttord v/arrangør

Meld deg på!Konferansen er støttet av Scandic Hønefoss.

Parkering: Oslo S P-hus (Inngang fra Dronning Eufemies gate)

Hva skjedde?

Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

Det kom raskt store flyktningestrømmer over grensen til nabolandene.
Behovet for hjelp var enormt, og de store organisasjonen trengte tid for å mobilisere.

Uoppfordrede Frivillige (UF) var til stede fra første dag, i alle ledd.

Hva ble gjort?

Biler og busser dro nedover til Polen og Ukraina fra Norge med nødhjelp, og flyktninger ble hentet opp.

Tolker, transport, klær, bleier,  husly og integrering – der det oppstod mangler og sendrektighet, steppet opp og hjalp de uoppfordrede frivillige (UF) til!

Meld deg på!


Hvordan gjøre det bedre?

Hva kan vi lære av problemene som oppstod?

Hvordan kan norske myndigheter og andre aktører, i samarbeid med UF’erne, forbedre landets akuttberedskap for store flyktningestrømmer i nærområdet?

Med denne konferansen håper vi å kunne bidra til bedre kommunikasjon og bedre samarbeid.

Målet er «enkelt»: Å hjelpe dem som trenger det mest. Så raskt som mulig og så godt som mulig.

Kontakt

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt!

Påmelding!

Oppmøte i døra er lov, men vet vi hvor mange som kommer kan vi lage kaffe til alle sammen!
I tillegg er det sosialisering etterpå, så da trenger vi å vite hvor mye bordplass vi trenger!